Tag Archives: thi chữ đẹp

Bài thi viết bảng đẹp – hội thi “Nét chữ người thầy” TH Lương Định Của

bài thi viết bảng đẹp

Các bài thi viết bảng đẹp như tranh của giáo viên trường tiểu học Lương Định Của Nét chữ là nết người, bởi qua những nét chữ ấy người ta có thể thấy được tâm hồn của người viết. Từ xưa đến nay, nét chữ vẫn luôn được nhiều người coi trọng. Bởi thế mà […]

Một số kinh nghiệm luyện chữ khi tham gia các cuộc thi viết chữ đẹp

thi viết chữ đẹp

Các cuộc thi viết chữ đẹp Thi viết chữ đẹp hiện nay là cuộc thi được tổ chữ thường niên ở cấp tiểu học từ cấp cơ sở là các trường tiểu học trên khắp cả nước. Học sinh giao lưu chữ viết đẹp với nhau dưới sự điều hành của giám khảo nhằm chọn […]