Tag Archives: Nhóm chữ nét khuyết trên

Luyện viết chữ đẹp: Nhóm nét tương đồng nét khuyết trên,khuyết dưới

mẫu chữ cho học sinh lớp 1

Luyện viết chữ đẹp: Nhóm nét tương đồng nét khuyết trên,khuyết dưới Tất cả các chữ cái trong nhóm này đều có điểm giống nhau là cùng sử dụng nét khuyết trên và nét khuyết dưới. Các chữ cái nằm trong nhóm này bao gồm: h, k, l, b, g, y. Bút mài thầy Ánh […]