Bút mài thầy Ánh SH 040

70.000 

Bút mài thầy Ánh SH 040 có 5 phiên bản với các loại ngòi khác nhau:

Bút mài thầy Ánh SH 040 êm trơn : 70.000 đ

Bút mài thầy Ánh SH 040 thanh đậm : 70.000 đ

Bút mài thầy Ánh SH 040 Calligraphy S : 125.000 đ

Bút mài thầy Ánh SH 040 Calligraphy G : 140.000 đ

Bút mài thầy Ánh SH 040 Calligraphy G gold : 180.000 đ

 

Out of stock