Thẻ: sử dụng bút lá tre

  • bút lá tre 041

    Hướng dẫn sử dụng bút máy, bút lá tre

    Bút lá tre thuộc dòng bút luyện chữ đẹp Bút lá tre khác với bút mài thầy Ánh thông thường. là chiếc bút luyện chữ đẹp với ngòi viết tự tạo nét thanh nét đậm khi viết. Bút được cải tiến hoàn toàn so với những phiên bản ngòi lá tre có trước đó, Do